Stárnout je normální

Ano, stárnout je normální, jen se o tom jaksi taktně mlčí, jako by to bylo cosi nepatřičného. Přitom stárne všechno (pravděpodobně) a stárneme všichni (zcela jistě). Já se na stárnutí dívám ze dvou pohledů, toho vlastního a pak profesního, protože se minimálně posledních dvacet let stárnutím a stářím zabývám.

Mnoho lidí umí stárnout a taky má to štěstí a zdraví a stárne dobře – o tom se ale jaksi nemluví, tito lidé se zpravidla považují za mladé a nikoho příliš nenapadne, že by mladí nebyli. Pokud jsou náhodou k tomu ještě moudřejší, zkušenější, méně chtiví či více znalí, nepřisuzuje se to zpravidla jejich stárnutí, nakonec to je i správně a nelze se tomu divit. Někteří to štěstí a zdraví nemají a nestárnou dobře, jsou třeba nemocní nebo přinejhorším těžce či chronicky nemocní. Přestože většinou nemocí může člověk onemocnět již v mladém či středním věku, zpravidla se tenhleten stav přisuzuje stárnutí a stáří. A to dobře není. Nelíbí se mi, když se stáří jedním dechem přisuzuje nemohoucnost, závislost, nemoc. Mnoho nemocí je léčitelných a to platí i pro lidi ve velmi vysokém věku. Skutečnost, že stárnout je normální, si naše společnost nerada uvědomuje nebo dokonce ani neuvědomuje, přestože zrovna ta naše společnost patří mezi nejrychleji stárnoucí. Proto stáří nadáváme a někdy se zapomeneme tak, že nadáváme i starým. Nejčastěji „důchodci“, a to i v tak masovém médiu jako je televize potažmo její televizní zpravodajství, kde tohle označení starších lidí používají velmi rádi. Jeden nedávný a velmi rozsáhlý britský výzkum ukázal na skutečnost, že staří lidé jsou zdrojem neuvěřitelného duševního kapitálu, společnost se o něj ale málo stará a málo jej využívá, jako by o něj nestála a nedokázala jej využívat. Pokud se tohle jen trochu zlepší bude to dobré nejen pro staré lidi, ale i pro nás ostatní (stárnoucí). Přála bych si, aby i naše stránky alespoň trochu téhle změně napomohly.

Na stránkách „Stárnout je normální“ se pokusíme s mými kolegyněmi a kolegy střádat informace o stárnutí a stáří a odkazy na další stránky, které se touto problematikou zabývají.

Stárnout je sice naprosto normální, ale stárnout bychom měli co nejlépe.

 

© 2010 Centrum GEMA | Stránky vytvořila Infotea

www.geriatrie.cz, www.gerontocentrum.cz,
www.alzheimer.cz www.seniorum.cz

Vznik webové stránky finančně podpořil i Nadační fond Veolia.

Kontakt: iva.holmerova@gerontocetrum.cz